Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Rekrutacja do żłobków na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice 25.04.2018 16:00

Przypominamy, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3, wybrane w nim żłobki rozpoczęły rekrutację dzieci na miejsca dofinansowane przez Gminę Michałowice. Liczba tych miejsc jest ograniczona, dlatego też termin zgłoszenia może okazać się ważny.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2018 26.03.2018 14:56

Szanowni Studenci. Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 15:24

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 15:05

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej.

czytaj więcej

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 14:56

Szanowni Państwo,

Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2017 31.10.2017 10:19

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018 05.09.2017 13:03

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym.

czytaj więcej

Konkurs pn.: „Dzierżawa lokalu użytkowego i organizacja punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie” 03.07.2017 10:25

zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2017 r.

czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E - Wyniki 15.05.2017 13:02

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XX/237/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice i zaprasza do składania ofert.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2017 05.04.2017 08:14

Po raz kolejny Gmina Michałowice zaprasza do składania wniosków o stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice 09.02.2017 12:05

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2016 28.10.2016 13:51

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" 2016/2017 03.08.2016 11:30

Zmiany w programie

czytaj więcej

Rewelacyjne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów z Gminy Michałowice! 25.05.2016 12:19

Wczoraj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów

czytaj więcej
1 2 »