Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Ankieta w sprawie żłobków 19.05.2017 11:36

Wiemy, że wielu mieszkańców potrzebuje opieki nad małymi dziećmi poniżej 3 lat.

czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E 15.05.2017 13:02

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XX/237/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice i zaprasza do składania ofert.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2017 05.04.2017 08:14

Po raz kolejny Gmina Michałowice zaprasza do składania wniosków o stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 16.02.2017 15:30

Szanowni Państwo,

Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice od 6 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.czytaj więcej

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 16.02.2017 15:25

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej.czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2017/2018 16.02.2017 15:15

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice od 6 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018.czytaj więcej

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice 09.02.2017 12:05

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2016 28.10.2016 13:51

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Ważny komunikat dla rodziców ubiegających się o stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017 29.08.2016 12:06

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" 2016/2017 03.08.2016 11:30

Zmiany w programie

czytaj więcej

Rewelacyjne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów z Gminy Michałowice! 25.05.2016 12:19

Wczoraj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2016 04.04.2016 09:59

Szanowni Studenci.Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 19.01.2016 15:56

do Przedszkoli, Szkół i Gimnazjów w Gminie Michałowice

czytaj więcej

Rekrutacja do Szkół Podstawowych i Gimnazjów 19.01.2016 14:37

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum

czytaj więcej
1 2 »