Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Ogłoszenie o konkursie 07.03.2018 15:41

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego”.Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację.

czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 15:24

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 15:05

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej.

czytaj więcej

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19 26.01.2018 14:56

Szanowni Państwo,

Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2017 31.10.2017 10:19

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018 05.09.2017 13:03

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym.

czytaj więcej

Konkurs pn.: „Dzierżawa lokalu użytkowego i organizacja punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie” 03.07.2017 10:25

zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2017 r.

czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E - Wyniki 15.05.2017 13:02

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XX/237/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice i zaprasza do składania ofert.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2017 05.04.2017 08:14

Po raz kolejny Gmina Michałowice zaprasza do składania wniosków o stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice 09.02.2017 12:05

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - październik 2016 28.10.2016 13:51

Szanowni Studenci.

Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej

"Wyprawka szkolna" 2016/2017 03.08.2016 11:30

Zmiany w programie

czytaj więcej

Rewelacyjne wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów z Gminy Michałowice! 25.05.2016 12:19

Wczoraj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów

czytaj więcej

Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2016 04.04.2016 09:59

Szanowni Studenci.Rozpatrzono wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II.

czytaj więcej
1 2 »