Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Przepisy

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2017 18.10.2018 10:04

w sprawie określenia sposobu obliczenia kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli w celu wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 161/2011 07.05.2018 15:41

w sprawie określenia wzoru informacji wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/358/2017 08.01.2018 15:57

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

czytaj więcej

Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 02.01.2017 08:49

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 października 2016r. 17.11.2016 13:34

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 89/2016 07.06.2016 08:51

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

czytaj więcej

Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 07.06.2016 08:50

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/355/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 29.07.2014 08:26

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. 28.07.2014 10:13

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej