Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
1112

Stypendia im. Jana Pawła II


Rada Gminy Michałowice uchwałą nr XXXIX/268/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych określiła warunki otrzymania tych stypendiów.

W celu udzielenia wsparcia finansowego studentom szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice szczególnie wyróżniającym się w nauce, posiadającym osiągnięcia naukowe i osiągającym wysoką średnią ocen  przyznaje się stypednia.

Stypendia są przyznawane na okres od października do lutego i od marca do czerwca, począwszy od II roku nauki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II mogą wystąpić student lub rektor szkoły wyższej.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy Michałowice w terminach do dnia 15 marca i do dnia 15 października, według określonego wzoru.

Złożone wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II rozpatruje Komisja Stypendialna, która po dokonaniu analizy wniosków i zbilansowaniu środków przewidzianych na dany okres stypendialny, przedkłada do Wójta Gminy listę kandydatów – stypendystów.

 
Data publikacji: 25.07.2014 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2014 14:43
Wyświetleń: 1112
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak