Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 64/2018 23.03.2018 08:12

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego”.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 29/2018 23.03.2018 08:11

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 24/2018 23.03.2018 08:10

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby dzieci na dzień 30 września 2017r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 15/2018 23.03.2018 08:09

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2018/2019

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 233/2017 22.11.2017 14:41

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 28/2017 17.02.2017 10:56

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 19/2017 17.02.2017 10:55

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2017/2018.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 20/2017 02.02.2017 13:35

w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej

Zarządzenie nr 184/2016 07.09.2016 12:30

w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 168/2013 15.06.2016 10:05

zmieniające Zarządzenie Nr 161/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 06 października 2010 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom ? szkoła ? dom.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 89/2016 07.06.2016 08:48

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 129/2016 06.06.2016 13:39

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 14/2016 06.06.2016 13:39

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Michałowice w roku szkolnym 2016/2017.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 13/2016 06.06.2016 13:37

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Michałowice w roku szkolnym 2016/2017

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 12/2016 06.06.2016 13:36

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły i publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym.

czytaj więcej