Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019.


Dzieci  6 letnie (ur. 2012 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2013 - 2015 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

 1. 

 Wielodzietność rodziny kandydata

 2.

 Niepełnosprawność kandydata

 3.

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4.

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5.

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6.

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7.

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

Na pozostałe w przedszkolach wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice:

L.p

Kryterium

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

100

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

60

4.

jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami)

20

 

Dzieci urodzone w roku 2013 i 2014, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2018 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5-latków w roku szkolnym 2018/2019, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej  oswiata.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 20 lutego 2018 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2018 r.

 

PRZYPOMINAMY: Rekrutacja kończy się z dniem 22 marca 2018

Załączniki

deklaracja pozostania w przedszkoluData publikacji: 26.01.2018 15:24, data modyfikacji: 26.01.2018 15:24
oswiadczenia rodziców rekr. przedszkolaData publikacji: 26.01.2018 15:24, data modyfikacji: 26.01.2018 15:24
3.-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-i-oddz.-przedszkolnegoData publikacji: 26.01.2018 15:24, data modyfikacji: 26.01.2018 15:24
Data publikacji: 26.01.2018 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018 15:48
Wyświetleń: 213
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak