Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Szanowni Państwo,
Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice od 26 lutego rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.


Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone przez Wójta Gminy Michałowice w Zarządzeniu nr 15/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2018/2019:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

26 luty - 22 marzec
2018

20 - 22 sierpień
2018

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

26 marzec -10 kwiecień
2018

23 sierpień
2018

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 - 13 kwiecień

2018

24 sierpień
2018

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

16 - 18 kwiecień
2018

28 sierpień
2018

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7 maj
2018

29 sierpień
2018

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

23 luty - 22 marzec
2018

20 - 22 sierpień
2018

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

26 marzec -10 kwiecień
2018

23 sierpień
2018

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

11 - 13 kwiecień

2018

24 sierpień
2018

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

16 - 18 kwiecień
2018

28 sierpień
2018

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

7 maj
2018

29 sierpień
2018

 

 

 

 

Data publikacji: 26.01.2018 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 14:56
Wyświetleń: 71
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak