Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Plany postępowań

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora CUW z dnia 16 stycznia 2018 18.01.2018 13:34

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017 09.01.2017 13:29

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

czytaj więcej