Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Rejestr zmian treści

Data Autor Akcja Zmiana
14.05.2019 09:50 Bogdan Kwietniak Dodanie Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego
13.05.2019 12:30 Bogdan Kwietniak Dodanie MYŚLIMY JUŻ O WAKACJACH
10.05.2019 12:22 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 11/2019
10.05.2019 12:19 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 10/2019
10.05.2019 12:17 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Zarządzenie nr 10/2019 (usunięto)
10.05.2019 12:14 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Zarządzenie nr 10/2019 (usunięto)
10.05.2019 12:12 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 10/2019 (usunięto)
10.05.2019 12:06 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 10/2019 (usunięto)
10.05.2019 11:49 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 9/2019
10.05.2019 11:37 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 8/2019
10.05.2019 11:20 Bogdan Kwietniak Modyfikacja test1
10.05.2019 11:19 Bogdan Kwietniak Modyfikacja test1
10.05.2019 11:14 Bogdan Kwietniak Modyfikacja test1
04.04.2019 15:22 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2019
04.04.2019 14:11 Bogdan Kwietniak Dodanie Stypendia im. Jana Pawła II - marzec 2019
04.04.2019 13:19 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:19 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:18 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:17 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:17 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:15 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice
04.04.2019 13:14 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice
28.03.2019 12:50 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
21.03.2019 15:46 Bogdan Kwietniak Dodanie Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
19.03.2019 09:20 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice
18.03.2019 13:35 Bogdan Kwietniak Dodanie WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach, ul. Szkolna 13, 05 – 816 Michałowice
18.03.2019 13:31 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice
18.03.2019 13:30 Bogdan Kwietniak Modyfikacja WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
18.03.2019 13:29 Bogdan Kwietniak Dodanie WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
18.03.2019 00:00 System Publikacja wygasła Studenci - przypominamy
01.03.2019 10:18 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Zarządzenie nr 6/2019
01.03.2019 10:17 Bogdan Kwietniak Dodanie Zarządzenie nr 7/2019
26.02.2019 09:14 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Informacje dla studentów
26.02.2019 09:13 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Informacje dla studentów
26.02.2019 09:12 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Informacje dla studentów
26.02.2019 08:58 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Studenci - przypominamy
21.02.2019 10:07 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Studenci - przypominamy
21.02.2019 10:02 Bogdan Kwietniak Dodanie Studenci - przypominamy
18.02.2019 11:36 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2019

Gminne Przedszkole w Michałowicach
18.02.2019 11:36 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2019

Szkoła Podstawowa w Michałowicach
18.02.2019 11:36 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2019

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
18.02.2019 11:35 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi
18.02.2019 11:35 Bogdan Kwietniak Dodanie 2019 Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
18.02.2019 11:34 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018 Centrum Usług Wspólnych
18.02.2019 11:33 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018

Szkoła Podstawowa w Michałowicach
18.02.2019 11:25 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018

Gminne Przedszkole w Michałowicach
18.02.2019 11:24 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018

Szkoła Podstawowa w Michałowicach
18.02.2019 11:22 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
18.02.2019 11:03 Bogdan Kwietniak Modyfikacja 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi
12.02.2019 12:36 Bogdan Kwietniak Modyfikacja Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora CUW z dnia 12 lutego 2019