Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
28.12.2015 15:39

Lista kandydatów

Uczestniczących w naborze prowadzonym przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice spełniających wymagania formalne

Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

 

Lp.    Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania

 

1.     Joanna Moczydłowska           Warszawa

 

 

 

 

Reguły, dnia 28.12.2015 r.

 

/-/ Ewa Wierzgała

 

Dyrektor ZOEAS Gminy

Michałowice

Data publikacji: 28.12.2015 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2015 09:14
Wyświetleń: 516
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak