Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Zamówienia poniżej 130.000 zł

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.14.2023

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2023 godzina: 14:00
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi (część I) oraz do Szkoły w Michałowicach (część II)-II”
Data zmiany: 21.12.2023
Udzielono odpowiedzi na pytania

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.13.2023

Termin składania ofert upłynął: 19.12.2023 godzina: 14:00
Zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych do placówek oświatowych w roku 2024

Unieważniono postępowanie nr: ZPI.231.1.12.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2023 godzina: 14:00
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi (część I) oraz do Szkoły w Michałowicach (część II)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.11.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2023 godzina: 12:00
Dzierżawa kserokopiarek przez placówki oświatowe i CUW Gminy Michałowice od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.10.2023

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2023 godzina: 14:00
Przewóz uczniów Szkoły w Michałowicach, Szkoły w Komorowie i Szkoły w Nowej Wsi na basen w miesiącach styczeń – czerwiec 2024 r.
Data zmiany: 01.12.2023

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.09.2023

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2023 godzina: 14:00
Dostawa do CUW Gminy Michałowice stacji roboczych wraz systemem operacyjnym i monitorami
Data zmiany: 24.08.2023
Udzielono odpowiedzi na pytania, zmieniono załącznik nr 3
Data zmiany: 30.08.2023
Udzielono odpowiedzi na pytania, przedłużono termin składania ofert do 04-09-2023
Data zmiany: 04.09.2023
Udzielono odpowiedzi na pytania, przedłużono termin składania ofert do 05-09-2023

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.08.2023

Termin składania ofert upłynął: 22.08.2023 godzina: 14:00
Wywóz odpadów komunalnych z terenu placówek oświatowych gminy Michałowice od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.
Data zmiany: 18.08.2023
Udzielono odpowiedzi, zmieniono załącznik "Dodatkowy OPZ" oraz przedłużono termin składania ofert do 22.08.2023

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.07.2023

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2023 godzina: 15:00
Przewóz uczniów Szkoły w Michałowicach, Szkoły w Komorowie i Szkoły w Nowej Wsi na basen

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.06.2023

Termin składania ofert upłynął: 26.04.2023 godzina: 12:00
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków placówek oświatowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZPI.231.1.05.2023

Termin składania ofert upłynął: 31.03.2023 godzina: 12:00
Wykonanie mebli pod wymiar w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

Unieważniono postępowanie nr: ZPI.231.1.04.2023

Termin składania ofert upłynął: 15.03.2023 godzina: 12:00
Wykonanie mebli pod wymiar w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.03.2023

Termin składania ofert upłynął: 16.02.2023 godzina: 12:00
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych
(tuszy i tonerów) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.02.2023

Termin składania ofert upłynął: 03.02.2023 godzina: 14:00
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: CUW.231.1.01.2023

Termin składania ofert upłynął: 23.01.2023 godzina: 12:00
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych