Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
28.07.2014 10:13

Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
Data publikacji: 28.07.2014 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0