Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
1677

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat

 

  • Zgodnie z art. 18 pkt. 5 ustawy z dnia 7.IX. 1991 roku o systemie oświaty „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie”.
  • Art. 20 ww. ustawy stanowi: „Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”
  • Prośba o udzielenie ww. informacji nie jest sprzeczna z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ dane te nie są przewidziane do jakiegokolwiek rozpowszechniania lub udostępniania, natomiast są konieczne do realizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 –18 lat (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U .Nr 133 art.23 ust.1 pkt. 4)

 

 

* - pola wymagane

Data publikacji: 28.07.2014 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2018 09:36
Wyświetleń: 1677
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak