Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
3483

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki
przez młodzież do 18 lat

 

  • Zgodnie z art. 40 pkt. 2 ustawy Prawo Oświatowe „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież do 18 lat i zmianach w tym zakresie”.
  • Art. 42 pkt 1 ww. ustawy stanowi: „Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”
  • Prośba o udzielenie ww. informacji nie jest sprzeczna z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ dane te nie są przewidziane do jakiegokolwiek rozpowszechniania lub udostępniania, natomiast są konieczne do realizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki młodzieży do 18 lat

 

 

* - pola wymagane

Data publikacji: 28.07.2014 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2019 14:39
Wyświetleń: 3483
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak