Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Wysokość dotacji i statystyczna liczba dzieci