Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
15.04.2019 11:50

Uchwała Nr VI/62/2019 z dnia 28 marca 2019

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Data publikacji: 22.08.2019 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2019 11:50
Wyświetleń: 0
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak