Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.02.2017 12:05

Informacje dotyczące wprowadzenia reformy edukacji w Gminie Michałowice

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.

Wszystkie dotychczas sześcioklasowe szkoły podstawowe staną się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. Nie zmienią się natomiast ich obwody. Na skutek zmian w szkołach pojawią się VII a w kolejnym roku szkolnym także VIII klasy.

Gimnazja w Komorowie i Nowej Wsi nie będą prowadziły naboru do I klas, pozostałe klasy będą kontynuować naukę aż do wygaśnięcia gimnazjum czyli do 31 sierpnia 2019 roku.  Inny status uzyska Gimnazjum w Michałowicach. Z mocy prawa Zespół Szkół w Michałowicach z dniem 1 września 2017 roku stanie się Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Nie będzie również prowadzony nabór do I klas Gimnazjum. Uczniowie dotychczasowego Gimnazjum w Michałowicach będą kontynuowali naukę do wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych 31 sierpnia 2019 roku.  We wszystkich szkołach podstawowych będą w dalszym ciągu funkcjonować oddziały przedszkolne dla dzieci 6 letnich i chętnych 5 letnich.

Opisane powyżej zmiany są omówione szczegółowo w przedstawionych poniżej załącznikach.

 

Załączniki

Data publikacji: 09.02.2017 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2017 13:58
Wyświetleń: 678
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak