Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
03.07.2017 10:25

Konkurs pn.: „Dzierżawa lokalu użytkowego i organizacja punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie”

zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/198/2016  Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z  2016 r. poz.    10834), w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie o przeprowadzenie konkursu na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się konkurs na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z regulaminem na dzierżawę lokalu użytkowego i organizację punktu zbiorowego żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 1. Powołuje się komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Centrum Usług Wspólnych i Rady Rodziców ZSO w Komorowie w składzie:
  1. Tomasz Wróblewski – przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Sokołowska – członek komisji
  3. Monika Święcicka – członek komisji
  4. Katarzyna Tomasik – Kwiatkowska – członek komisji
  5. Agnieszka Majewska -  członek komisji  
 2. Zadania komisji zawarte są w regulaminie konkursu.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Konkurs - Organizacja punktu żywieniowego

 

Wyniki postępowania - Konkurs - Wyniki

Data publikacji: 03.07.2017 10:25
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017 15:32
Wyświetleń: 114
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak