Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
26.04.2017 10:22

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

edycja 2017

Uprzejmie informujemy, że Gmina Michałowice otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkół Podstawowych w wysokości 24 000 złotych, Gimnazjów w wysokości 28 000 zł i Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 4 000 zł – decyzja Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

                  Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

  Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem. W załączonej tabeli przedstawiono kwotowo wysokość dofinansowania i wkład własny każdej placówki.

       Za środki finansowe z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ biblioteki szkolne mogą kupować książki, które nie są podręcznikami. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz wpłynie na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe oraz wysokości tego wsparcia- w załączeniu.

Załączniki

Data publikacji: 26.04.2017 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017 10:22
Wyświetleń: 31
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak