Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.06.2019 08:45

Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy: Ogłoszenia dla Przedszkoli Niepublicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego z dnia 28 maja 2019 r

pt. "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia opłat z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Michałowice”

Uzyskano następujące oferty:

Lp.

Nazwa Przedszkola

Wymagania
Spełnia/ nie spełnia

Uwagi

1

Prywatna Przedszkole Wanda Kacprzyk
05-816 Michałowice,
ul. Parkowa 6

Nie spełniono wymagań

Wezwani do uzupełnienia braków

2

Niepubliczne Przedszkole „Krokodylek”
ul. Żytnia 10,
05-816 Michałowice

Spełniono wymagania formalne  

Brak uwag

3

Przedszkole Niepubliczne Sp. z o.o.  Gumisiowy Raj
05-816 Michałowice,
ul. Królewska 2

Nie spełniono wymagań

Wezwani do uzupełnienia braków

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Ewa Wierzgała
2. Renata Bontron
3. Agnieszka Czekalska4. Katarzyna Grenda

Data publikacji: 25.06.2019 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2019 08:51
Wyświetleń: 118
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak