Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
07.09.2021 09:20

Przypominamy rodzicom uczniów szkół ponadpodstawowych

o obowiązku powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez dzieci

 

Rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową mają obowiązek powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

W związku z powyższym rodzice i opiekunowie uczniów, którzy w tym roku ukończyli szkołę podstawową, proszeni są o wypełnienie elektronicznego oświadczenia:

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki - wersja elektroniczna

lub pobranie poniższego wzoru, wypełnienie i złożenie oświadczenia w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub wysłanie pocztą na adres:


Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Reguły

Udzielenie ww. informacji jest niezbędne do realizacji zadań gminy wskazanych w ustawie o systemie oświaty w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniów do 18 lat. Zgodnie z 42 ust. 1 ww. ustawy niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Załączniki

Data publikacji: 07.09.2021 09:19
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 09:31
Wyświetleń: 33
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak