Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
28.01.2019 13:40

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

            Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od  1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci  6 letnie (ur. 2013 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2014 - 2016 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Na pozostałe w przedszkolach wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice:

L.p

Kryterium

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

100

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

60

4.

jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

20

 

Dzieci urodzone w roku 2014 i 2015, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2019 r.

Jednakże, aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5-latków w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Załączniki

Data publikacji: 28.01.2019 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019 12:50
Wyświetleń: 440
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak