Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.02.2024 12:40

REKRUTACJA - PRZYPOMNIENIE

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I Szkół Podstawowych w Gminie Michałowice

Szanowni Państwo,

1 marca rozpoczyna się rekrutacja dla dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2024/2025.

Przypominamy, że rekrutacja będzie odbywała się za pomocą systemu elektronicznego https://michalowice.rekrutacje.edu.pl/ . Poniżej harmonogram rekrutacyjny:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1-29 marca br.

 

 

16-23 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/szkoły

 

2-8 kwietnia br.

 

23 sierpnia br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15-16 kwietnia br.

 

26 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22-30 kwietnia br.

 

27 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja br.

 

28 sierpnia br.

   

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi przyjmowane będą dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe:

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

 

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XXXV/390/2021 z dnia 14 września 2021 r., otrzymując przypisaną liczbę punktów:

 

Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Obydwoje rodzice kandydata pracują

 

100

2.

Kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III , szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

60

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas IV-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

40

5.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza kwoty 674,00 zł, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2023 r. poz.390 ze zm.)

 

20

 

W przypadku wystąpienia problemów z przesłaniem wniosku aplikacyjnego za pomocą systemu elektronicznego, prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej placówki lub pracownikami CUW:

 • Sekretariat SP. Michałowice – 22 723 86 21
 • Sekretariat SP. Komorów – 22 758 06 37
 • Sekretariat ZSP Nowa Wieś – 22 758 26 05
 • Przedszkole w Michałowicach – 22 188 10 50
 • Przedszkole w Nowej Wsi – 22 758 26 51

CUW – 22 350 91 56; 22 350 91 57

Data publikacji: 27.02.2024 13:42
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2024 13:42
Wyświetleń: 312
Autor: Małgorzata Brejnak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak