Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.08.2023 11:30

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I Szkół Podstawowych w Gminie Michałowice

Szanowni Państwo,
16 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca dla dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice będą mogli aplikować:

NAZWA PLACÓWKI

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KLASY I

SP. Michałowice

2 wolne miejsca

16 wolnych miejsc

ZSO w Komorowie

19 wolnych miejsc

18 wolnych miejsc

ZSP w Nowej Wsi

brak wolnych miejsc

6 wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona do oddziałów, w których wszystkie miejsca są zajęte.

Terminy rekrutacji uzupełniającej zostały określone przez Wójta Gminy Michałowice w Zarządzeniu Nr 9/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16-23 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

23 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia br.

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem:

 

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl

 

 

Data publikacji: 09.08.2023 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2023 11:37
Wyświetleń: 100
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak