Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.06.2024 14:40

Rodzice i opiekunowie prawni, którzy sami dowożą dziecko z niepełnosprawnością do szkoły

przypominamy o możliwości złożenia wniosku o refundację dowozu dziecka do placówki oświatowej


Rodzicom i opiekunom prawnym, którzy sami dowożą dziecko z niepełnosprawnością do szkoły,  przypominamy, że wniosek o refundację dowozu dziecka do placówki oświatowej można złożyć do Centrum Usług Wspólnych przed końcem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024, ale w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r.

Załącznikami do wniosku są:

  1. aktualne zaświadczenie ze szkoły,
  2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  3. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym rodzice dowożą dziecko wraz z kopią ubezpieczenia.

Więcej informacji na temat znajdą Państwo w zakładce Dowożenie dzieci z niepełnosprawnością.

 

Data publikacji: 19.06.2024 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2024 15:43
Wyświetleń: 12
Autor: Agnieszka Moskwa
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak