Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.05.2023 13:50

Składanie wniosków na dowóz niepełnosprawnych dzieci i uczniów

do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

Gmina Michałowice realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) zapewnia dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W związku, z planowaną organizacją przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświaty,  prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice,  którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez placówkę transportu do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 o złożenie wniosku o dowóz wraz z załącznikami.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, I piętro, pokój 120 lub przesłać skan podpisanych dokumentów mailem na adres: a.moskwa@cuw.michalowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2023 r.

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, dokument należy dostarczyć na wyżej wskazany adres do dnia 31.08.2023 r.

Dodatkowo informujemy, że dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół lub  innych placówek oświatowych przez rodziców/prawnych opiekunów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem dziecka lub ucznia niepełnosprawnego a Wójt Gminy Michałowice.

Bardzo prosimy o terminowe składanie dokumentów.

Data publikacji: 18.05.2023 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2023 13:53
Wyświetleń: 31
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak