Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.08.2023 12:50

Stypendium o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w br. nie może być większe niż 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny wraz z niezbędną dokumentacją należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej odpowiednią adnotacją w biurze podawczym Urzędu Gminy, w Centrum Usług Wspólnych (Reguły ul. Aleja Powstańców 1, pok.108) lub w szkołach na terenie Gminy do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów- do 15 października 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można uzyskać u Pani Małgorzaty Brejnak pod numerem telefonu 22 350 91 57 lub na stronie : www.oswiata.michalowice.pl w zakładce pomoc materialna - informacja dla uczniów.

Data publikacji: 09.08.2023 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2023 12:53
Wyświetleń: 102
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak