Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.01.2021 09:10

Terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

do Przedszkoli i Szkół w Gminie Michałowice w 2021 roku

            Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice  od  1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone przez Wójt Gminy Michałowice w Zarządzeniu nr 11/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-26 marca br.

16-20 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

29 marca-9 kwietnia br.

23 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-16 kwietnia br.

24 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 kwietnia-7 maja br.

25 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

27 sierpnia br.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Michałowice na rok szkolny 2021/2022:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-26 marca br.

16-20 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

29 marca-9 kwietnia br.

23 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-16 kwietnia br.

24 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 kwietnia-7 maja br.

25 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

27 sierpnia br.

Data publikacji: 29.01.2021 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021 09:12
Wyświetleń: 146
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak