Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.05.2023 13:55

Wójt Gminy Michałowice

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

SPROSTOWANIE:
W związku z zamieszczeniem w ogłoszeniu konkursowym błędnej daty złożenia dokumentów ofertowych, uprzejmie informujemy, że oferty wraz z załącznikami można składać w formie pisemnej w zamkniętej i podpisanej kopercie
w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 r., do godz. 14:00.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: Zarządzenie Nr 143/2023 Wójta Gminy Michałowice w sprawie konkursu ofert z zakresu wychowania przedszkolnego

Załączniki

Data publikacji: 18.05.2023 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2023 14:15
Wyświetleń: 17
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak