Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.04.2021 08:45

Zarządzenie Nr 07/2021

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3 i ust. 7  Statutu Centrum Usług Wspólnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 10834 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice wyznaczam dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 29.04.2021 08:48
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2021 08:48
Wyświetleń: 37
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak