Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.06.2023 13:45

Zawiadomienie o wynikach konkursu

pn. „Zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice miejsc w niepublicznych przedszkolach"

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 143/2023 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice”, Komisja w składzie:

  1. Ewa Wierzgała – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice jako Przewodnicząca Komisji,
  2. Renata Bontron – dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach,
  3. Agnieszka Czekalska – wicedyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowicach,
  4. Agnieszka Moskwa – podinspektor w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice,

informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy formalnej i merytorycznej podjęła decyzję o przyznaniu miejsc dzieciom w niepublicznych przedszkolach:

  1. Niepubliczne Przedszkole Krokodylek Jakub Wypych,
  2. Niepubliczne Przedszkole Prestige for Kids,
  3. Przedszkole Niepubliczne Bavi Elżbieta Rybicka.

Zgodnie z art. 31 ust. 11 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900), Komisja wzięła pod uwagę położenie wybranych przedszkoli w bliskiej odległości od Gminnego Przedszkola w Michałowicach, z siedzibą w Regułach.

 

Dokumentacja konkursowa zostanie przekazana Wójtowi Gminy Michałowice.

 

 

 

z up. Wójta

Ewa Wierzgała

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Data publikacji: 23.06.2023 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2023 13:49
Wyświetleń: 60
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak