Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.09.2015 15:26

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 25 września 2015

zmieniające Zarządzenie Nr 37/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia planu finasowego na 2015r.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) i § 3 ust. 1 Statutu Zespołu  Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
               
      § 1.        
Dokonać zmian w załączniku nr 1- wydatki w planie finansowym  ZOEAS Gminy Michałowice na 2015r. w sposób następujący:
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza          
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów          
§ 3240- stypendia dla uczniów          
stypendia socjalne-szkoły podstawowe   zmniejszyć o kwotę 1 000,00
stypendia socjalne - gimnazja     zwiększyć o kwotę 1 000,00
               
      § 2.        
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          
Data publikacji: 25.09.2015 15:26
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2015 15:26
Wyświetleń: 4
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak