Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
22.07.2016 11:06

Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora ZOEAS z dnia 18 lipca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Zespołu  Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 z późn.zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w załączniku nr 1- wydatki w planie finansowym  ZOEAS Gminy Michałowice na 2015r. w sposób następujący:

dział 801- oświata i wychowanie

     

rozdz.80113- dowożenie uczniów do szkół

     

§ 4300- dowóz dzieci do szkół

zwiększyć o kwotę

1 750,00

§ 4300- dowóz dzieci niepełnosprawnych

zmniejszyć o kwotę

1 750,00

       

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     
Data publikacji: 22.07.2016 11:06
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2016 11:06
Wyświetleń: 7
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak