Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.12.2016 12:40

Zarządzenie Nr 22/2016 Dyrektora ZOEAS z dnia 16 grudnia 2016

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015 r. w
Na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Zespołu  Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 z późn.zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych(Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Uchwały Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym ZOEAS Gminy Michałowice na 2016r. w sposób następujący:
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst  
oddziały przedszkolne w Podkowie Leśnej zmniejszyć o kwotę 1 100,00
oddziały przedszkolne w Pruszkowie zwiększyć o kwotę 1 100,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 19.12.2016 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2016 12:40
Wyświetleń: 37
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak