Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.12.2016 08:40

Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora ZOEAS z dnia 21 grudnia 2016

w sprawie wprowadzenia planów finansowych na rok 2017

Na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 z późn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r., poz.1542) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016r. z dnia 14 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzić plany finansowe Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice na 2017 r. - w brzmieniu załącznika nr 1-wydatki, 1a-dochody do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Data publikacji: 29.12.2016 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 12:48
Wyświetleń: 21
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak