Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.12.2018 09:20

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora CUW GM z dnia 17 grudnia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Zarządzenia Nr 267/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący:
dział 750- administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  zmniejszyć o kwotę 3 000,00
§ 4270- zakup usług remontowych  zwiększyć o kwotę 500,00
§ 4300- zakup usług pozostałych  zwiększyć o kwotę 2 500,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 18.12.2018 09:19
Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2018 09:19
Wyświetleń: 12
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak