Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
07.01.2019 12:55

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora CUW GM z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6, art.4 ust.5, art. 26 i 28 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeprowadzenie wyceny (weryfikacji) aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

 

§ 2.

Wycenę należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

§ 3.

 1. Powołuję Zespół do przeprowadzenia wyceny, o której jest mowa w § 1 w składzie:
  1. Członek - Alicja Szatan
  2. Członek - Grażyna Murzynowska
  3. Członek - Monika Rumniak
  4. Członek - Agnieszka Sokołowska
  5. Członek - Katarzyna Grenda
 2. przy współudziale głównego księgowego Lidii Buczyńskiej.
 3. Osoby powołane do weryfikacji ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie weryfikacji.

 

§ 4.

Weryfikację należy rozpocząć z dniem 02 stycznia 2019r., a zakończyć z dniem 15 stycznia 2019r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data publikacji: 07.01.2019 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2019 12:57
Wyświetleń: 52
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak