Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
01.03.2018 13:20

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora CUW z dnia 23 lutego 2018

zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395) oraz § 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Finansów Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017r., poz. 1911)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych zarządza, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych, w załączniku nr 10 dodaje się ust.14 w brzmieniu:

„14. System FV – Rejestr VAT/JPK zastosowany został w lutym 2018r., opracowany przez firmę Wizja Net spółka z o.o. Bielsko-Biała , ul. Legionów 26/28. Wersja bazy (na dzień 1 lutego br.) 2018.31454, aktualizowana będzie przez firmę w trakcie roku w zależności od zmian w prawie i potrzeb zgłaszanych przez użytkownika.

 1. Główne funkcje systemu to:
  1. wystawianie faktur sprzedaży VAT,
  2. ewidencja sprzedaży detalicznej,
  3. rejestracja faktur zakupu,
  4. prowadzenie kartoteki kontrahentów i produktów,
  5. obsługa transakcji krajowych i zagranicznych zgodnie z ustawą o VAT,
  6. uwzględnienie prewspółczynnika i proporcji bazowej przy wyliczaniu podatku naliczonego,
  7. generowanie cząstkowych i zbiorczych deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami oraz deklaracji VAT-UE,
  8. generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) oraz faktur VAT (JPK_FA),
  9. raportowanie zakupów i sprzedaży,
 2. Rozwiązania techniczne:
  1. dostęp do systemu przez Internet,
  2. scentralizowane kopie bezpieczeństwa,
  3. możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet.
 3. Bezpieczeństwo programu: System FV – Rejestr VAT/JPK  jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data publikacji: 01.03.2018 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2018 13:20
Wyświetleń: 120
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak