Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.05.2018 08:36

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora CUW z dnia 16 maja 2018

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Współnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Zarządzenia Nr 106/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący:
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80104- przedszkola ogółem zwiększenia 1 038 460,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększyć o kwotę 1 038 460,00
przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek- zwiększyć o kwotę 250 000zł    
przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek- zwiększyć o kwotę 201 250zł    
prywatne przedszkole w Michałowicach- zwiększyć o kwotę 65 960zł    
przedszkole niepubl Zielone Przedszkole-dotacja zwiększyć o kwotę 130 000zł    
przedszkole niepubliczne "Bavi" zwiększyć o kwotę 100 000zł    
przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" zwiększyć o kwotę 100 000zł    
przedszkole niepubliczne "Krokodylek" zmniejszyć o kwotę 120 000zł    
przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" zwiększyć o kwotę 31 250zł    
przedszkole niepubliczne "Sasanka" zwiększyć o kwotę 40 000zł    
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów ogółem zwiększenia 1 138,00
§ 3240- stypendia dla uczniów    
stypendia socjalne -dotacja wprowadzić o kwotę 1 138,00
     
Plan po zmianach                                    10 784 916,00 zł

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 18.05.2018 08:36
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2018 08:36
Wyświetleń: 14
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak