Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
10.10.2019 10:50

Zarządzenie Nr 20/2019 z dn. 2 pażdziernika 2019r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) i § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w załączniku nr 1- wydatki w planie finansowym  CUWGminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    
§ 3240- stypendia dla uczniów    
stypendia socjalne-szkoły podstawowe zwiększyć o kwotę 5 744,00
stypendia socjalne - gimnazja zmniejszyć o kwotę 6 544,00
stypendia socjalne - liceum wprowadzić kwotę 800,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 10.10.2019 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 10:50
Wyświetleń: 9
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak