Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
05.02.2019 15:35

Zarządzenie nr 4/2019

w sprawie wprowadzenia planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić plany finansowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2019 r. w brzmieniu załączników nr 1 - wydatki, 1a - dochody do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Załączniki

Data publikacji: 05.02.2019 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2019 15:41
Wyświetleń: 42
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak