Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
05.02.2019 15:40

Zarządzenie nr 5/2019

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 750- administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 4120- składki na Fundusz Pracy zmniejszyć o kwotę 517,00
§ 4440- odpisy na ZFŚS zwiększyć o kwotę 517,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 05.02.2019 15:42
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2019 15:42
Wyświetleń: 13
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak