Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.12.2020 13:30

Zarządzenie Nr 18/2020 z dn. 20 listopada 2020

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2021

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r. poz.1718)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2021 r. - w brzmieniu załączników nr 1 - wydatki, 1a - dochody do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2020 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020 13:49
Wyświetleń: 4
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak