Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
03.12.2020 12:30

Zarządzenie Nr 21/2020 z dn. 3 grudnia 2020

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

Na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Centrum Usług Wspólnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 10834 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy, za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         


(-) Ewa Wierzgała
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Data publikacji: 03.12.2020 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2020 12:33
Wyświetleń: 9
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak