Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.06.2020 08:10

Zarządzenie Nr 7/2020 z dn. 27 maja 2020

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Zarządzenia Nr 122/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2020r. w sposób następujący:
dział 750- administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć o kwotę 11 000,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 08.06.2020 08:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2020 08:08
Wyświetleń: 4
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak