Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.12.2021 12:45

Zarządzenie Nr 20/2021

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3 i ust. 7  Statutu Centrum Usług Wspólnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2016 r. poz. 10834 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice wyznaczam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 08.12.2021 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2021 12:46
Wyświetleń: 4
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak