Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
1293

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat

 

  • Zgodnie z art. 18 pkt. 5 ustawy z dnia 7.IX. 1991 roku o systemie oświaty „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie”.
  • Art. 20 ww. ustawy stanowi: „Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”
  • Prośba o udzielenie ww. informacji nie jest sprzeczna z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ dane te nie są przewidziane do jakiegokolwiek rozpowszechniania lub udostępniania, natomiast są konieczne do realizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 –18 lat (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U .Nr 133 art.23 ust.1 pkt. 4)

 

 

Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Rok urodzenia *
Nazwa szkoły *
Rodzaj szkoły *
Liceum ogólnokształcące
Liceum profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Inny
Inny
Proszę zaznaczyć pole przy właściwym rodzaju spełniania nauki: *
chodzi do szkoły publicznej lub niepublicznej
przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
przez uczęszczanie do szkoły przy polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym za granicą
przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego kraju w Polsce
przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju
inny rodzaj
inny rodzaj
Czy dziecko odbywa płatne praktyki zawodowe? tak  nie
Proszę podać preferowaną formę kontaktu w przypadku konieczności weryfikacji wprowadzonych danych
e-mail
telefon
 * - pola wymagane
 

Data publikacji: 28.07.2014 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2017 09:24
Wyświetleń: 1293
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak