Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.08.2018 12:19

Uchwała Nr XXXII/402/2018 z dnia 10 maja 2018

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Data publikacji: 29.08.2018 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2018 12:19
Wyświetleń: 0
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak