Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.01.2016 14:37

Rekrutacja do Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum

            Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U.z 2016 r., poz.35), od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Szkoły Podstawowe w Gminie Michałowice do I klas przyjmują z urzędu dzieci 7 letnie (ur. w 2009 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły. Harmonogram rekrutacji można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły są zobowiązani do złożenia zgłoszenia do sekretariatu szkoły, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

 Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane do szkół w wyniku postępowania rekrutacyjnego tylko wówczas, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich uczniów z obwodu. Rodzice dzieci spoza obwodu, składają w terminach rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

Dzieci 7 letnie, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do I klasy, na wniosek rodziców mają także prawo kontynuować naukę w I klasie w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek musi zostać złożony do dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016 r.

 

Uczniowie rozpoczynający naukę w I klasie gimnazjum zamieszkałe w obwodzie szkoły, składają do szkoły zgłoszenie. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Uczniowie spoza obwodu będą przyjmowane do szkół w wyniku postępowania rekrutacyjnego tylko wówczas, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich uczniów z obwodu. Rodzice dzieci spoza obwodu, składają w terminach rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki

Data publikacji: 19.01.2016 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016 14:37
Wyświetleń: 377
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak