Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
04.01.2018 12:52

Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora CUW z dnia 27 grudnia 2017

w sprawie wprowadzenia planów finansowych na rok 2018

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 r. z dnia 18 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzić plany finansowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2018 r. - w brzmieniu załączników nr 1-wydatki, 1a-dochody do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Załączniki

Data publikacji: 04.01.2018 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:52
Wyświetleń: 100
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak