Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.11.2018 13:25

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora CUW z dnia 21 listopada 2018

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz.10834) i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzić projekt planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice na 2019 r. - w brzmieniu załączników nr 1-wydatki, 1a-dochody do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Data publikacji: 27.11.2018 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 13:25
Wyświetleń: 29
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak