Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Informacje o kwotach

Postępowanie nr: CUW.231.2.5.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.12.2021 godzina: 12:00
Wyposażenie szkół Gminy Michałowice w pomoce dydaktyczne ramach programu Laboratoria Przyszłości”

Postępowanie nr: CUW.231.2.4.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 01.12.2021 godzina: 12:00
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Postępowanie nr: CUW.231.2.2.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.10.2021 godzina: 12:00
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia